E-Formularz Zgłoszeniowy

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać faxem pod numer (22) 811-36-74
lub podpisany i zeskanowany na adres ZGLOSZENIE@EUROKADRY.PL

Obecnie e-formularz znajduje się w fazie testów dlatego też po poprawnym wypełnieniu należy wcześniej wydrukować go (skrót klawiszowy: CTRL+P), a następnie wcisnąć przycisk WYŚLIJ.Drukuj

POLE OBOWIĄZKOWE *

Pole "Data szkolenia DO" należy wypełnić w przypadku gdy szkolenie trwa dłużej niż jeden dzieńDANE OSOBY DO KONTAKTU:

W przypadku gdy e-mail jest taki sam jak adres ogólny firmy / instytucji również należy wpisać go w pole powyżej


DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
Wypełnij wyłącznie w przypadku gdy liczba zgłaszanych uczestników przekracza 3 osoby. Pole należy wówczas uzupełnić takimi informacjami jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz e-mail kolejnych uczestników


 TAK, przedmiotem zamówienia są usługi kształcenia mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych przez uczestników szkolenia, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych - sprzedaż zwolniona z VAT* (Niezbędne oświadczenie
 NIE, przedmiotem zamówienia są usługi finansowane w mniej niż 70% ze środków publicznych - sprzedaż opodatkowana stawką 23%

*zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług [tekst jedn. dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.] lub par.13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług [Dz. U. z 2011 r. nr 73, poz. 392 ze zm.]

Kwota ta zostanie przelana na Państwa konto BRE BANK - mBank 98 1140 2004 0000 3302 3056 8034 po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu (5 dni przed rozpoczęciem szkolenia).


OŚWIADCZENIA

 TAK 

 TAK 

 TAK 


ODWOŁANIE ZGŁOSZENIA:

W przypadku odwołania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie obciążamy zgłaszającego kosztami. Jeśli nastąpi to później niż 7 dni przed szkoleniem lub zgłoszona osoba nie przybędzie na szkolenie, pobieramy opłatę za udział w szkoleniu.

Odwołanie zgłoszenia: poprzez przesłanie faxu pod numer (22) 811-36-74

ODWOŁANIE SZKOLENIA:

„Akademia Eurokadry” zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od nas niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty uczestnictwa w szkoleniu.


 

..............................................................                                                     .......................................

data i podpis osoby upoważnionej                                                                                      pieczęć firmowa

Prosimy kliknąć przycisk 'drukuj' i wydrukować dokument, a następnie ostemplować go, podpisać i wysłać na fax (22) 811 36 74 lub zeskanować i wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl

Po wykonaniu powyższych czynności można zamknąć okno i/lub przycinąć przycisk poniżej "WYŚLIJ"

  Odśwież Captcha  
 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności. .

Akceptuje pliki cookie na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information