Szkolenia dla przedstawicieli handlowych

Zarządzanie wieloma projektami dla handlowców i logistyków

Moduł I: KLUCZOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU

 • Funkcjonowanie w ramach projektu
 • Cykl życia

Moduł II: KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU PROJEKTU

 • Ocena projektu poprzez metody benchmarkingowe: definicje i zasady, wybór wskaźników
 • Klasyczne metody zarządzania projektami

Moduł III: ZEBRANIA ROZPOCZYNAJĄCE PROJEKT

 • Wstępne zdefiniowanie projektu
 • Cele zebrania
 • Określenie listy uczestników zebrania

Moduł IV: PLANOWANIE ZAKRESU PROJEKTU

 • Zakres projektu
 • Tworzenie struktury podziału prac WBS
 • Uczestnicy projektu i ich role w poszczególnych obszarach
 • Techniki planowania umiejętności

Moduł V: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PROJEKTU

 • Analiza zagrożeń
 • Plan zarządzania ryzykiem
 • Monitoring zagrożeń
 • Metody minimalizacji zagrożeń

Moduł VI: TECHNIKI I NARZĘDZIA KIEROWNIKA PROJEKTU

 • Przewidywanie terminów
 • Metoda PERT (Programme Evaluation & Review Technique)
 • Stan zaawansowania fizycznego projektu I przewidywanie części pozostałej do wykonania

Moduł VII: SZACOWANIE KOSZTÓW PROJEKTU

 • Metody szacowania kosztów
 • Metody szacowania kosztów wg stadium zaawansowania

Moduł VIII: OSIĄGANIE WYMAGANEGO POZIOMU JAKOŚCI

 • Plan jakości
 • Zabezpieczenie jakości projektu

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt pod numer telefonu 0 22 811 12 22 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Asertywność w kontakcie z trudnym klientem – walka cenowa

Celem treningu jest zapoznanie uczestników z podstawowa wiedzą i umiejętnościami z zakresu asertywności, a także umożliwienie uczestnikom pracy nad własnymi sposobami porozumiewania się w oparciu o zasady asertywnego zachowania się, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Trening dostarcza szeregu technik i umiejętności otwartego i stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji. Warsztat dodatkowo pozwoli uczestnikom poznać techniki asertywnej odmowy wobec wygórowanym żądaniom ze strony klienta – nie tylko cenowym – oraz asertywnej postawy wobec krytyki czy agresji. Celem jest też zniwelowanie postawy uległej w trudnych sytuacjach.

Moduł I: ASERTYWNOŚĆ

 • Co to jest asertywność?
 • Asertywny język ciała
 • Jak mówić „NIE” nie raniąc innych i bez poczucia winy
 • Asertywna komunikacja niewerbalna (głos, mowa ciała)
 • Dlaczego warto stosować komunikatu „JA” a nie „Ty”
 • Porównania zachowania asertywnego z agresywnym i biernym.
 • Model asertywnej rozmowy
 • Techniki wspomagające asertywna odmowę w sprzedaży
 • „zdarta płyta”
 • Zasada „jestem słoniem”
 • „kocham, ale nie dam”
 • „przykro mi”, „jest mi trudno”
 • „uprzedzanie”
 • Technika zmiękczenia
 • Jak krytykować konstruktywnie? Jak reagować na krytykę ze strony klienta?
 • Mówienie i przyjmowanie komplementów
 • Asertywne wyrażanie próśb
 • Sformułowanie asertywnego polecenia
 • Sposób radzenia sobie z gniewem
 • Model asertywnej obrony przed powtarzającymi się zachowaniami inwazyjnymi
 • Asertywność jako sposób budowania porozumienia i zaradzania konfliktom
 • Czy wiesz jak uspokoić zdenerwowanych klientów?

Moduł II: METODY NA ZASTRZEZENIA I TRUDNEGO KLIENTA

 • Czynniki zakłócające rozmowę – trudne i kłopotliwe rozmowy
 • Jak reagować na zastrzeżenia typu
 • „Nie jestem zainteresowany”
 • „Mam już swojego dostawcę”
 • „Po co mam zmieniać dostawcę, skoro jestem zadowolony ze współpracy”
 • Jak radzić sobie z wygórowanymi żądaniami ze strony klienta (wysoki rabat, długie terminy płatności, itp.)
 • Jak radzić sobie z reklamacjami
 • Trudny klient – sposoby postępowania
 • Zasady prowadzeni rozmowy handlowej pozwalające uniknąć walki cenowej
 • Rola DOCENY i POMOSTU przy trudnych pytaniach

Moduł III: WALKA CENOWA

 • Co to właściwie znaczy „za drogo” – kwestia ceny w sprzedaży dóbr i usług
 • Co właściwie chce powiedzieć Klient – kiedy mówi „za drogo”
 • Budowanie argumentacji wokół ceny, czyli dogadajmy się inaczej
 • Jak radzić sobie z najczęściej spotykanymi wersjami obiekcji cenowej?
 • Za drogo! - kilkadziesiąt argumentów Handlowca, z którymi musi zmierzyć się Klient, kiedy mówi „za drogo”
 • 25 technik (odpowiedzi), gdy klient mówi „Za drogo”

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt pod numer telefonu 0 22 811 12 22 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zaawansowane negocjacje i techniki wywierania wpływu

Szkolenie pozwoli na przegląd obecnie stosowanych przez uczestników technik, analiza błędów popełnianych do tej pory, a co najważniejsze wyjście z rutyny negocjacyjnej poprzez wprowadzenie nowych technik. Uczestnicy poznają szereg technik z zakresu negocjacji, manipulacji i wywierania wpływu. Dzięki temu będą w stanie skuteczniej prowadzić negocjacje, zwiększać rentowność domykanych kontraktów, świadomie wpływać na decyzje w procesie negocjacyjnym i radzić sobie z grami manipulacyjnymi prowadzonymi przez drugą stronę.

Moduł I: ZAAWANSOWANE GRY NEGOCJACYJNO – MANIPULACYJNE

 • Definicja negocjacji
 • Mowa ciała i techniki aktywnego słuchania
 • Reguła 60-30-10
 • Cechy dobrego negocjatora
 • Zdefiniowanie i obliczanie BATNY
 • Sposoby budowania ustępstw
 • Style negocjowania
 • Dominacja
 • Unikanie
 • Wycofanie
 • Kompromis/współpraca
 • Rozwiązywanie problemu
 • Analiza źródeł konfliktów
 • Gry negocjacyjno – manipulacyjne m.in.
 • Schlebianie partnerowi
 • Powoływanie się na autorytety
 • Metoda kija, „na Rumuna”
 • Taktyki groźby i zobowiązania
 • Techniki podstępu w negocjacjach
 • Technika: rzut na taśmę
 • Technika: Zabójcze pytanie
 • Technika: bagatelki
 • Technika: uniku pozornego
 • Taktyki presji pozycyjnej – korzyści dla jednej strony
 • Odmowa negocjowania
 • Opóźnienie rozmów
 • Złamana noga
 • Fakty dokonane
 • Salami
 • Ekstremalne stanowisko wstępne
 • No i co z tego
 • Eskalacja żądań
 • Techniki przełamywania oporów
 • Zasady i procedury
 • Historie z życia
 • Fasadowa zgoda
 • Pokazywanie pozytywnej perspektywy
 • Obrona przez manipulacją
 • Atak personalny jako komplement
 • Ujawnienie taktyki
 • Zignorowanie ataku
 • Zamiana negatywu na pozytyw
 • Sztuka zadawania pytań
 • Źródła siły w negocjacjach
 • Jak prowadzić negocjacje ze słabszej pozycji?
 • Różnice w negocjacjach indywidualnych, a grupowych
 • Co zrobić, aby każda ze stron była zadowolona z negocjacji?

Moduł II: TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU – TECHNIKI NLP

 • Co to jest NLP?
 • Test na preferowany wzorzec myśleniowy
 • Filtry skutecznego porozumiewania się:
 • Orientacja – „ku czemuś” – na problem – „od czegoś”
 • Podobieństwo – różnice
 • Myślenie w wielkiej lub małej skali
 • Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość
 • Czynność – osoba – rzecz – czas
 • Techniki skutecznego przekonywania za pomocą mowy ciała
 • Język hipnotyczny w biznesie:
 • Pominięcia
 • Uogólnienia
 • Presupozycja
 • Ukryte polecenia i pytania
 • Zniekształcenia
 • Kotwiczenie klienta
 • Kotwice przestrzenne
 • Kotwiczenie spostrzeżeń
 • Zakotwiczenie działające na naszą korzyść
 • Przekonania wspomagające negocjacje
 • Przyjmowanie zrównoważonej pozycji pod względem asertywności
 • Jak skutecznie wpływać na postępowanie innych ludzi?
 • Jak efektywnie wpływać na decyzję klienta?
 • Jak skutecznie bronić własnego stanowiska?
 • Jak unikać manipulacji?
 • Ćwiczenia technik wywierania wpływu

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt pod numer telefonu 0 22 811 12 22 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Skuteczny handlowiec III – negocjacje handlowe

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili trafnie ocenić sytuację negocjacyjną - zarówno swoją, jak i partnera. Będą wiedzieli jak prowadzić efektywne rozmowy handlowe z wykorzystaniem najskuteczniejszych technik negocjacyjnych. Będą potrafili skutecznie przekonać rozmówcę do swoich racji oraz kontrolować przebieg negocjacji. Będą wiedzieli jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty oraz budować pozytywne relacje z partnerem handlowym, tak, aby negocjacje stały się procesem przynoszącym oczekiwane rezultaty i zyski.

Moduł I: NEGOCJACJE HANDOWE

 • Podstawowe zagadnienia
 • Definicja, zasady i reguły negocjacyjne
 • Wyodrębnienie kwestii kluczowych i pobocznych – jakie kwestie mają znaczenie funkcjonalne, a które nie wpływają znacząco na charakter negocjowanego porozumienia?
 • Ustalenie hierarchii ważności wyodrębnionych kwestii
 • Gromadzenie puli argumentów – stworzenie „arsenału” negocjacyjnego
 • Przygotowanie do negocjacji (cel, listy interesów, Batny)
 • Przygotowanie rozwiązań uwzględniając warunki cenowe i wartości dodane
 • Przygotowanie merytoryczne do negocjacji
 • Ustalenie dolnej granicy własnych ustępstw
 • Jak zabezpieczyć się przed akceptacją niekorzystnego dla siebie porozumienia?
 • Świadomość celu, do którego się zmierza
 • Sposoby określenia tego, co chcemy uzyskać w wyniku negocjacji
 • Opracowanie różnych wariantów porozumienia
 • Bądź przygotowany na to, że partner nie zaakceptuje twojej pierwszej propozycji porozumienia
 • Kotwiczenie partnera negocjacji
 • Budowanie zrębów strategii negocjacyjnej w oparciu o posiadane informacje i rozpoznanie partnera negocjacyjnego
 • Presja czasu w negocjacjach (zasada Pareto), czyli jak można manipulować czasem?
 • Dlaczego należy prosić o „coś” w zamian dając jakieś ustępstwo?
 • Techniki wywierania wpływu w procesie sprzedaży i negocjacji:
 • Dlaczego warto najpierw oferować produkt droższy, a potem tańszy?
 • Jak wzbudzać zaangażowanie klienta do sprzedaży i stałej współpracy?
 • 10 technik wywierania wpływu w procesie sprzedaży i negocjacji
 • Manipulacja – prezentacja 15 gier negocjacyjnych
 • Powoływanie się na „wyższą instancję” w celu przyspieszenia podjęcia decyzji klienta?
 • „Gdybanie” w celu zbadania na ile klient jest w stanie ustąpić?
 • Rozpoznawanie możliwości drugiej strony za pomocą techniki „Tak, ale”
 • Sposoby radzenia sobie z atakiem personalnym?
 • Kiedy klient blefuje i co z tym zrobić?
 • Jakie korzyści przynosi technika „udawania niezdecydowanego sprzedawcy’?
 • Jaką rolę pełni okazywanie zaskoczenie na propozycje klienta?
 • Dlaczego nie warto przyjmować pierwszej propozycji?
 • Po co udawać eksperta (technika „maskowania”)
 • Techniki przełamywania oporów
 • Strategia: zasady i procedury
 • Strategia: historie z życia
 • Strategia: fasadowa zgoda
 • Strategia: pokazywanie pozytywnej perspektywy

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt pod numer telefonu 0 22 811 12 22 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Skuteczny handlowiec II – telesprzedaż

Zasady prowadzenia skutecznej rozmowy sprzedażowej, budowania wizerunku firmy, nawiązywanie pierwszego kontaktu, techniki wzbudzania zainteresowania rozmówcy, reagowanie na obiekcje, budowanie trwałych relacji z Klientem.Dzięki szkoleniu pracownicy działów handlowych, sprzedaży, obsługi Klienta będą skuteczni w sprzedaży. Będą wiedzieli jak umówić wizytę przedstawiciela handlowego, jak zaproponować usługi dodatkowe, jak skłonić Klienta do zakupu, jak zbadać rynek. Uczestnicy będę potrafili budować trwałe relacje z Klientami.

Moduł I: PROCES PRZYGOTOWANIA SIĘ DO ROZMOWY TELEFONICZNEJ

 • Źródła rozpoznawania potencjalnych klientów
 • Zdobywanie i przechowywanie informacji o klientach
 • Przygotowanie się do pierwszej rozmowy
 • Przygotowanie skryptu z standardami obsługi telefonicznej

Moduł II: SCHEMAT ROZMOWY TELEFONICZNEJ

 • Jak „obejść” sekretariat i skontaktować się z osobą decyzyjną?
 • Dlaczego warto zaprzyjaźnić się z sekretarką – skarbnicą wiedzy?
 • Sposoby skutecznego powitania przez telefon
 • Zagajanie klienta w celu nawiązania dobrego kontaktu z rozmówcą
 • Sztuka prezentacji oferty językiem korzyści
 • Efektywne umówienie się na spotkanie przez telefon
 • Techniki zamykania rozmowy handlowej
 • Wykorzystanie „marchewek promocyjnych” w sprzedaży telefonicznej
 

Skuteczny handlowiec I – techniki dostosowania się do typu i komunikacji klienta

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta, radzenia sobie z zastrzeżeniami i trudnym klientem, zaawansowanych negocjacji oraz skutecznego zamknięcia sprzedaży! Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę i umiejętności jak dostosować styl sprzedaży i negocjacji do sytuacji konfliktowej i typu klienta, dogłębnej diagnozy potrzeb klienta, skutecznej prezentacji oferty, prezentacji handlowej i wywierania wpływu, rozpoznania i stosowania gier manipulacyjno - negocjacyjnych oraz asertywności w kontakcie z trudnym klientem.

Moduł I: TYPOLOGIA KLIENTA W PRAKTYCE

 • Jak rozpoznać i dostosować się do klienta typu:
 • Analityk – Bóbr
 • Przyjaciel – Seter
 • Wódz – Lew
 • Błyskawica - Wydra
 • Jak sprzedać produkt klientowi, który nie chce słuchać i unika odpowiedzi na pytania?
 • W jaki sposób rozmawiać z klientem, który „czepia się” szczegółów, aby mimo wszystko spełnić jego oczekiwania?
 • Jak prowadzić sprzedaż z klientem szybko podejmującym decyzję, aby nie stracić jego zainteresowania?
 • Czego uniknąć, a co podkreślać w rozmowach z rzeczowym klientem?
 • Jak przekonać do zakupu mało zainteresowanego klienta?
 • Jak postępować z klientem negatywnie nastawionym do twojej firmy?
 • Działania, którymi poprawisz nastawienie klienta do twojej firmy?

Moduł II: KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA

 • Zagadnienia związane a autoprezentacją (siła pierwszego wrażenie)
 • Jak mówić ciałem, by osiągnąć rezultaty?
 • Mimika twarzy, gesty, kontakt wzrokowy – dlaczego to takie ważne?
 • Nauka wychwytywania sygnałów werbalnych i niewerbalnych jako pomoc
  w dostosowaniu się do klienta
 • Jak dostosować sposób prowadzenia rozmowy przez modelowanie głosu?
 • Czy można manipulować głosem?
 • Jak dostosować słowa do naszego rozmówcy?
 • · Podstawowe trudności w komunikowaniu się z klientem (bariery komunikacyjne, żargon, emocje)

Moduł III: TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA

 • Rozpoznanie potrzeb klienta za pomocą pytań otwartych
 • Pytania sugerujące, naprowadzające itp. – wymuszające zobowiązania na kliencie
 • Finalizacja rozmowy za pomocą pytań zamkniętych
 • Umiejętność parafrazowania na interesach, a nie stanowisku klienta
 • Presupozycja jako twarde zamknięcie sprzedażowe, czyli co zrobić, aby klient od razu podjął decyzje o zakupie?

Moduł IV: ETAPY ROZMOWY HANDLOWEJ

 • Przygotowanie do sprzedaży (czas, miejsce, reguły postępowania, materiały
  i sprzęt pomocniczy)
 • Profesjonalna obsługa klienta – podejście do klienta, przywitanie itp.
 • Zagajanie klienta w celu nawiązania dobrego kontaktu z rozmówcą
 • Umiejętna diagnoza potrzeb klienta
 • Sztuka prezentacji oferty językiem korzyści
 • Jak sprawić, aby zyski jednej strony i korzyści drugiej nie wykluczały się i aby wszyscy byli zadowoleni?
 • Walka z zastrzeżeniami
 • 10 technik zamykania rozmowy handlowej

Moduł V: BUDOWANIE LOJALNOŚCI KLIENTA

 • Sposoby „dopieszczania” kluczowych klientów
 • Wyznaczanie standardów obsługi stałych klientów
 • Kontakty posprzedażowe, czyli jak utrzymać klienta
 • Co zrobić, żeby konkurencja nie przechwyciła klientów?
 • Dosprzedaż „marchewek promocyjnych”

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt pod numer telefonu 0 22 811 12 22 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informator szkoleniowy


Imię i Nazwisko:

Email:

Menu Główne

Kalendarz szkoleń

<<  Lipca 18  >>
 P  W  Ś  C  P  S  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
1617202122
2425262829
     

Zaufali nam

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności. .

Akceptuje pliki cookie na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information